Паспорт Великовисківської сільської ради

I. Адміністративно-політична характеристика територіальної громади.

1. Загальні відомості.

Кількість населених пунктів що входять до складу ради

Кількість населення

Загальна площа (км2)

Кордони

(з якими територіальними громадами межує)

1

2370

81,902

Мар’янівська, Оникіївська, Іванівська, Івано-Благодатненська

2. Відомості про населені пункти що входять до складу ради.

Назва населеного

пункту

Кількість

населення

Кількість дворів

Загальна

площа (га)

Відстань до центра ради

Всього

з них виборців

Всього

з них жилих

Велика Виска

2337

1682

950

823

943,4

0

3. Відомості про орган місцевого самоврядування.

Юридична адреса ради

Телефон/

факс

Адреса електронної пошти

Чисельність апарату ради, осіб

Всього

(за штатом)

Кількість наявних працюючих

26241, с. Велика Виска,
вул. Леніна, 59.

0525843183

velikaviska@meta.ua

6

6

4. Відомості про структуру органу місцевого самоврядування.

Назва структурного підрозділу

Кількість працюючих, осіб

 

 

Всього

 

5. Відомості про сільського, селищного голову.

Прізвище, ім’я

по батькові

Булацел Сергій Іванович

Суб'єкт висування на посаду

Самовисуванець

Дата народження

08.08.1967

Місце роботи до

обрання на посаду

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області

Освіта

(в т.ч. у галузі державного управління)

Базова вища

Кількість скликань на посаді

1

Партійність

Позапартійний

Телефон

службовий

мобільний

0525843183
 

6. Відомості про секретаря сільської, селищної ради.

Прізвище, ім’я

по батькові

Яковлєва Оксана Іванівна

Місце роботи до обрання на посаду

СТОВ «Росія»

Дата народження

19.08.1972

Кількість скликань на посаді

4

Освіта

(в т.ч. у галузі державного управління)

Базова вища

Телефон

службовий

мобільний

0525843183
0997463382

Партійність

Позапартійна

 

 

7. Відомості про депутатів ради.

Кількість депутатських мандатів всього

14

Обрано депутатів

14

з них:

 

Висунуті політичними партіями

1

з них: (перелік партій та кількість депутатів)

Солідарність

 

1

Самовисунення

13

 

 

За освітою:

 

Вища:

4

Незакінчена вища:

0

Середня-технічна:

0

Середня-спеціальна:

8

Середня:

2

 

 

За віком:

 

До 30 років:

1

Від 30 до 60 років:

12

Старше 60 років:

1

За родом діяльності:

 

Працівники промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку

 

Працівники агропромислового комплексу

2

Працівники житлово-комунального господарства

 

Працівники охорони здоров'я

2

Працівники освіти, культури

3

Працівники місцевих держадміністрацій

 

Пенсіонерів

1

Осіб, що не працюють

2

Інші  

4

8. Відомості про постійні комісії ради.

Назва постійної

комісії

Кількість депутатів

Прізвище, ім'я, по батькові голови

Від якої партії обрано

Телефон

з питань бюджетну, фінансів і власності

3

Поліщук Валерій Русланович

Самовисування

 
з питань агропромислового розвитку та земельних відносин 4 Смоленко
Тетяна Олексіївна
Самовисування  
з питань діяльності ради, депутатської етики, законності та правопорядку 3 Мокряк
Максим Миколайович
"Солідарність"  
з питань соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури, сім’ї, молоді та спорту 3 Пислиця
Олена Юріївна
Самовисування  

9. Відомості про фракції та депутатські групи ради.

Назва депутатської фракції/групи

Кількість депутатів

Прізвище, ім'я, по батькові

уповноваженого представника

немає

 

 

10. Відомості про склад виконавчого комітету.

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада та місце роботи

Головешко Юрій Валентинович Керуючий справами (секретар) виконкому Великовисківської сільської ради
Волошиновський
Володимир Михайлович
голова ФГ «Агро-Володимир»
Луньов Олександр Сергійович начальник виробництва ПП «Дніпро-Амід»
Русол Микола Володимирови голова СФГ «Русола Миколи Володимировича»
Сафронов Олександр Миколайович заступник директора Великовисківської ЗШ І-ІІІ ст.
Флоря Андрій Володимирович закладом «Барвінок»

голова СФГ «Флоря А.В.»

Шпак Валерій Васильович заступник директора СТОВ «Україна»

*(Крім сільського/селищного  голови та секретаря ради).

11. Відомості про органи самоорганізації населення.

 

Всього

з них:

будинкові комітети/

кількість членів

вуличні комітети/

кількість членів

квартальні комітети/

кількість членів

Інші (передбачені відповідним Законом України)

 

 

 

 

 

12. Відомості про матеріально-технічне забезпечення ради.

Приміщення (власне/орендоване)

Наявність службового транспорту

Наявність оргтехніки: телефон/факс/

комп'ютер/принтер/

копіювальний апарат

Підключено до мережі Інтернет (так/ні)

Власне

Так

Так

Так

II. Економічна характеристика територіальної громади.

13. Відомості про загальну характеристику земельного фонду.

з/п

Структура земель

Площа,  га 

Відсотків до загальної         площі

 

Всього земель

8190,2

 

 

у тому числі:

 

 

1.

землі сільськогосподарського призначення

6898,42

 

2.

землі житлової та громадської забудови

415,25

 

3.

землі оздоровчого призначення

-

 

4.

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

-

 

5.

землі рекреаційного призначення

-

 

6.

землі історико-культурного призначення

0,13

 

7.

землі лісогосподарського призначення

750,93

 

8.

землі водного фонду

117,20

 

9.

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

8,27

 

14. Відомості про бюджет органу місцевого самоврядування.

а) Доходи:

тис. грн.

ДОХОДИ

Затверджено на 2015 рік

%

виконання

Затверджено на 2016  рік

Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних)

3037,4

102,01

2789,0

у  тому числі:

 

 

 

Власні і  закріплені  доходи

2019,9

103,51

1570,2

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базова дотація з державного бюджету

 

 

 

Реверсна дотація з державного бюджету

 

 

 

Стабілізаційна дотація

 

 

 

Субвенція з державного бюджету  на освіту та  охорону здоров'я

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

освітня

1017,5

100,0

1218,8

медична

 

 

 

Інші субвенції (крім освітніх та медичних)

244,9

100,00

 

РАЗОМ загальний фонд

3282,3

102,01

2789,0

 

 

 

 

Спеціальний фонд (без субвенцій з державного

бюджету)

233,7

100,0

125,0

у  тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Субвенції з державного бюджету

 

 

 

у  тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ спеціальний фонд

233,7

100,0

125,0

Усього доходи І(без субвенцій)

2019,9

103,51

1695,2

Усього доходи ІІ(із субвенціями)

3282,3

102,01

2914,0

б) Видатки:

тис. грн.

ВИДАТКИ

Затверджено на 2015 рік

% виконання

Затверджено на 2016  рік

Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних)

2952,2

97,43

2789,0

Державне управління

664,8

99,45

735,5

Освіта

1087,0

98,61

1209,3

у  тому числі  за  рахунок субвенції з державного бюджету  на освіту

877,0

100,00

1087,3

Охорона здоров'я

 

 

 

у  тому числі  за  рахунок субвенції з державного бюджету  на  охорону здоров'я

 

 

 

Соціальний  захист та соціальне забезпечення

2,8

100,0

6,0

Культура і мистецтво

352,0

98,68

244,6

Фізична культура і спорт

 

 

 

Засоби масової інформації

 

 

 

Будівництво

 

 

 

Сільське  господарство

 

 

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

 

 

 

Видатки, не віднесені до основних груп

845,6

94,31

593,6

Видатки за  рахунок субвенцій  з державного бюджету

 

 

 

у  тому числі на:

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ загальний фонд

2952,2

97,43

2789,0

 

 

 

 

Спеціальний фонд (без субвенцій з державного бюджету)

473,4

 

125,0

у  тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Видатки за  рахунок субвенції з державного бюджету

200,0

100,0

 

у  тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ спеціальний фонд

673,4

97,11

125,0

Усього видатки І(без субвенцій, крім освітніх та медичних)

3037,4

102,51

1695,2

Усього видатки  ІІ

(із субвенціями)

3282,3

102,01

2914,0

15. Відомості про підприємства та установи розташовані на території ради.

Кількість підприємств та установ

9

Кількість малих підприємств

1

з них:

 

Кількість підприємців фізичних осіб

19

сільськогосподарських

1

Кількість підприємців юридичних осіб

3

промислових

1

Кількість фермерських господарств

8

інших

7

Кількість особистих селянських господарств

810

16. Відомості про обсяг залучених інвестицій.

Обсяг залучених інвестицій:

2013 рік

2014 рік

20152 рік

 

 

 

III. Соціальна характеристика територіальної громади.

17. Відомості про демографічну ситуацію.

 

Загальна

чисельність населення

Кількість народжених

Кількість

померлих

Природний приріст (скорочення) (+/-)

2010 рік

2391

30

34

-4

2011 рік

2380

32

40

-8

2012 рік

2370

38

46

-8

2013 рік 2364 24 45 -21
2014 рік 2342 20 25 -5
2015 рік 2337 22 32 -10
2016 рік        

18. Відомості про населення територіальної громади.

Всього населення:

2337

Всього працездатне населення

1310

з них: дітей дошкільного віку

170

Всього непрацездатного населення

1060

дітей шкільного віку

250

Всього зайнятого населення

240

пенсіонерів

588

з них:

 

працездатних громадян

1278

зайнятого населення на території ради

190

міграція населення:

вибулих

 

зайнятого населення за межами ради

50

прибулих

 

Всього безробітних

50

19. Відомості про освіту.

Всього навчальних закладів

3

Всього кількість дітей та учнів:

340

з них:

 

з них:

 

дошкільних навчальних закладів

1

дошкільних навчальних закладах

82

загальноосвітні школи

1

кількість учнів 1- 4 класів

69

позашкільних навчальних закладів

1

кількість учнів 5-9 класів

125

школи - інтернати

0

кількість учнів 10-11 класів

42

професійно-технічних навчальних закладів

0

Всього працюючих вчителів:

наявних вакансій

32

20. Відомості про охорону здоров'я.

Всього лікувально-профілактичних закладів та аптек

2

Всього медичного персоналу

14

з них:

 

з них:

 

лікарень

0

всього лікарів

2

поліклінік

0

наявних вакансій

1

амбулаторій

1

всього середнього медичного персоналу

5

фельдшерсько-акушерських пунктів

0

наявних вакансій

0

аптеки

1

наявність спеціального транспорту

1

21. Відомості про заклади культури та самодіяльні колективи.

Всього закладів культури

3

дитячі художні школи

0

з них:

 

дитячі музичні школи

0

бібліотеки

1

дитячі школи мистецтв

1

будинки культури та клуби

1

самодіяльні творчі колективи

0

музеї

0

дитячі

0

навчальні заклади

0

дорослі

0

22. Відомості про спортивні споруди.

Всього спортивних об'єктів

3

спортивні майданчики

1

з них:

 

спортивні бази

0

стадіони

1

плавальні басейни

0

спортивні зали

2

 

 

23. Відомості про релігійне життя.

 

Кількість церков та релігійних громад

Конфесія

Кількість прихожан

Всього:

1

православна

115

з них:

 

 

 

IV. Інфраструктурна характеристика територіальної громади.

24. Відомості про відстань центру територіальної громади до:(км)

До автомагістралі

0

До центрів сусідніх рад

4

з них дорога з твердим покриттям

0

з них дорога з твердим покриттям

4

До залізничної станції

5

До районного центру

30

з них дорога з твердим покриттям

5

з них дорога з твердим покриттям

30

До населених пунктів ради

0

До обласного центру

30

з них дорога з твердим покриттям

0

з них дорога з твердим покриттям

30

25. Відомості про регулярне транспортне сполучення.

Автомобільним транспортом

Кількість рейсів на добу або тиждень

Залізничним транспортом

Кількість рейсів на добу або тиждень

до районного центру

 

до районного центру

≈10

до обласного центру

 

до обласного центру

≈50

до центрів сусідніх громад

 

до центрів сусідніх громад

≈10

26. Відомості про житлово-комунальну інфраструктуру.

Всього комунальних підприємств

0

з них:

 

водопровідно-каналізаційних

 

теплопостачальних

 

з утримання житлового фонду, комунальної сфери, благоустрою

 

інших

 

Наявність водопроводу

2

в тому числі в населених пунктах ради

2

Довжина водопровідних мереж

11,070

в тому числі в населених пунктах ради

11,070

З них аварійних що потребують капітального ремонту

4,055

в тому числі в населених пунктах ради

4,055

Вартість послуг з водопостачання для населення

9 грн./м3

в тому числі в населених пунктах ради

9 грн./м3

Наявність каналізації

0

в тому числі в населених пунктах ради

 

Довжина каналізаційних мереж

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

З них аварійних що потребують капітального ремонту

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Вартість послуг водовідведення для населення

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Стан очисних споруд

 

Стан газифікації населених пунктів ради природним та зрідженим газом

0

Наявність централізованого теплопостачання

0

в тому числі в населених пунктах ради

 

Довжина теплових мереж

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

З них аварійних що потребують капітального ремонту

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Вартість послуг з теплопостачання для населення

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Благоустрій населених пунктів ради

 

Довжина вулиць та доріг

44,81

в тому числі в населених пунктах ради

35,86

з них дороги з твердим покриттям

26,41

в тому числі в населених пунктах ради

17,46

потребують капітального ремонту

0,90

в тому числі в населених пунктах ради

0,90

з них із штучним освітленням

14,7

в тому числі в населених пунктах ради

14,7

Загальна площа зелених насаджень

65,43

в тому числі в населених пунктах ради

31,13

з них парків, скверів для загального користування

16,99

в тому числі в населених пунктах ради

16,99

Наявність полігонів твердих побутових відходів

1

в тому числі в населених пунктах ради

1

Наявність цвинтарів

7

в тому числі в населених пунктах ради

5

27. Відомості про зв'язок, телекомунікації, торгівлю, фінансові установи та побутову інфраструктуру.

Всього відділень зв'язку

1

Сфера побутового обслуговування

населення:

 

Всього банківських установ/банкоматів

1/1

перукарня

1

Наявність проводового радіомовлення

Так

готелі

0

Покриття FM радіостанцій

Так

закладів громадського харчування

3

Наявність телефонного зв'язку

Так

лазня

0

Покриття мобільних операторів зв'язку

Так

ремонт побутових виробів та предметів

особистого вжитку

0

перелік операторів

МТС, Киівстар, Лайф

ритуальні послуги

1

Можливість підключення до мережі Інтернет

Є

бази та інші заклади відпочинку

1

Торгівля

 

дитячі оздоровчі заклади

0

магазинів

15

Нотаріальні заклади

1

ринків

0

Ветеринарні заклади

1

28. Відомості про розмежування земель та наявність містобудівної документації.

 

Відомості про дату затвердження документації або стадію

розроблення проекту

Орієнтовна вартість розроблення

документації (тис. грн.)

Відомості про розмежування земель державної та комунальної власності

відсутні

-

Відомості про розроблення схеми планування території ради

відсутні

-

Відомості про розроблення генерального плану населених пунктів ради

відсутні

-

Відомості про розроблення детального плану території

відсутні

-

29. Відомості про пам’ятки розміщені на території ради, рекреаційні зони,

 розвиток зеленого туризму.

Всього пам'яток:

7

археології

3

з них:

 

природи

 

історії

0

Наявність на території ради

рекреаційних зон

0

культури

4

Розвиток зеленого туризму

 

архітектури

0

кількість садиб

0

30. Відомості про участь у інвестиційних проектах, короткий опис проектів.

Відомості про участь у проектах

Короткий опис проектів та результати участі

Участі не брали

 

31. Відомості про основні проблеми території.

Зміст проблемного питання

Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань